เสาเข็มเจาะแบบแห้งและแบบเปียกแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับในงานทางด้านวิศวกรรมนั้นจะแบ่งเสาเข็มเจาะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบแห้งและแบบเปียก โดยเสาเข็มทั้ง 2 ประเภทจะแตกต่างกันหลักๆ คือ วิธีการทำงาน การหล่อเสาเข็มให้แล้วเสร็จภายนอกแล้วนำเข้าไปไว้ใต้ดินด้วยการตอกกับการใช้เครื่องจักรเจาะนำดินออกมา แล้วทำการหล่อเสาเข็มในดินที่หน้างานเลย ซึ่งกระบวนการทำงานที่ต่างกันนี้เองก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปตามแต่สภาพหน้างานที่เหมาะสม

  • เสาเข็มเจาะแห้ง (Dry Process) มีขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35, 50, และ 0.60 ม. ความลึกประมาณ 21 ม. มีความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณ 30-80 ตันต่อต้น ที่เรียกว่าแบบแห้ง เพราะในกระบวนการทำงานไม่ได้มีการใส่สารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite) มาช่วยพยุงหลุมเจาะ เนื่องจากความลึกของหลุมเจาะไม่มาก สำหรับเครื่องมือหลักที่ใช้ของแบบแห้ง คือ เครื่องเจาะดินที่เรียกว่า “สามขา(Tripod)” เป็นโครงเหล็กสามขาและต่อเชื่อมกับเครื่องจักรกว้านลม (Air winch) ซึ่งจะต่อเชื่อมกับปั๊มลมอันเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานเพื่อใช้ในการยกวัสดุต่างๆ
  • เสาเข็มเจาะเปียก (Wet Process)มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 0.80ม. ขึ้นไป มักใช้ในงานอาคารขนาดใหญ่เนื่องจากรับน้ำหนักได้มาก (300-1,000 ตันต่อต้น) ที่เรียกว่าแบบเปียกเพราะมีการเติมสารละลายเบนโทไนท์ (Bentonite) ระหว่างกระบวนการเจาะเสาเข็มเนื่องจากขนาดหลุมเจาะมีขนาดใหญ่และลึกมาก (40 ม. ขึ้นไป) จึงต้องการให้มีสารละลายเลี้ยงหลุมเจาะไม่ให้ดินพังทลายลงมา ในกระบวนการแบบเปียกค่อนข้างจะมีรายละเอียดขั้นตอนที่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ทำงาน เพราะหลุมเจาะที่ใหญ่และลึกมากนั่นเอง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้จึงมีขนาดใหญ่กว่าแบบแห้งค่อนข้างมาก แต่กระบวนการหลักๆ ในการทำงานนั้นก็คล้ายกับแบบแห้ง เครื่องมือที่ใช้ยกท่อเหล็กปลอกก็จะเป็นService Crane และติดหัวไวโบรแฮมเมอร์ เพื่อใช้ในการหยิบจับเพื่อกด หรือดึงตัวเหล็ปลอกโดยตัวไวโบรแฮมเมอร์จะสามารถสั่นได้ เพื่อช่วยในการกด หรือดึงเหล็กปลอกได้ โดยตัวไวโบร-แฮมเมอร์จะมีลักษณะเหมือนปูซึ่งมีก้ามขนาดใหญ่อยู่ 2 ด้านไว้หยิบจับสิ่งของ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค

จะเห็นว่าเสาเข็มแต่ละประเภทจะมีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดแตกต่างกันไป หากเลือกใช้เสาเข็มที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพหน้างานก็จะสามารถทำงานได้สะดวกภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนดได้เหมาะสมมากขึ้น    pithoonboredpile.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *